Thông tin cập nhật app Lumi Life

Thông tin cập nhật app Lumi Life
Phiên bản mới nhất: Lumi Life 2.0.7
Cập nhật tính năng:
- Phân quyền cho RULE/ Cảnh/ Lịch.
- Thêm chức năng nhớ mật khẩu.
- Sửa vài lỗi giao diện


Cập nhật phiên bản 2.0.6: 
- Thay đổi font chữ mới
- Sửa lỗi hỗ trợ IOS 9


Cập nhật phiên bản 2.0.5:
- Thêm Camera vào phòng 
- Phát camera trong phòng


Cập nhật phiên bản 2.0.4: 
- Sửa lỗi thoát ứng dụng khi tạo rule/ cảnh
- Sửa lỗi kết nỗi local
- Thay đổi ảnh nền khi chơi nhạc


Cập nhật phiên bản 2.0.3:
- Sửa vài lỗi giao diện
- Sửa lỗi hiển thị cảm biến


Cập nhật phiên bản 2.0.2: 
- Sửa lỗi quên mật khẩu
- Sửa vài lỗi giao diện


Cập nhật phiên bản 2.0.1: 
- Sửa lỗi quên mật khẩu
- Sừa vài lỗi giao diện


Cập nhật phiên bản 2.0.0:
- Giao diện mới cho tablet
- Sửa vài lỗi điều khiển RGB, chiết áp.


Cập nhật phiên bản 1.0.7:
- Sửa lỗi camera hik, dahua

Cập nhật phiên bản 1.0.6: 
- Cải tiến tính năng xem camera
- Sửa lỗi điều khiển rèm, RGB
- Sửa lỗi cập nhật trạng thái cảm biếnCập nhật phiên bản 1.0.5: 
- Cải tiến điều khiển RBG, dimmer
- Cải tiến tạo thông báo 
- Sửa vài lỗi giao diện, thoát apps khi đang sử dụng


Cập nhật phiên bản 1.0.4:
- Cải tiến điều khiển thiết bị sau khi app ở chế độ ngủ
- Sửa lỗi hiển thị IR


Cập nhật phiên bản 1.0.3: 
- Shortcut cho nhiều loại thiết bị, điều khiển thiết bị từ shortcut
- Thu gọn Tab điều khiển thiết bị


Cập nhật phiên bản 1.0.2:
- Sửa lỗi hiển thị sai trạng thái thiết bị
- Sửa lỗi học lệch IR remote
- Sửa lỗi hiển thị Lịch


Cập nhật phiên bản 1.0.1:
- Improve performance
- FixbugPhiên bản mới nhất: Lumi Pro 16.15
Cập nhật tính năng:
- Sửa một số lỗi UI

 
Phiên bản 16.11: Cải thiện chức năng đăng nhập
Phiên bản 16.10: Fix bug 1 số lỗi UI
Phiên bản 16.9: Khắc phục lỗi login chậm trên ios 11
Phiên bản 16.2: Fix lỗi login trên ios 11
Phiên bản 16.1: 
- Sửa lỗi login trên ios 13
- Sửa lỗi camera trên ios 11 trở lên
- Sửa lỗi nhận push notification
Phiên bản 1.5.1: Fix login trên ios 11.3
Phiên bản 1.4.3: Fix bug không điều khiển được thiết bị trên các thiết bị version cao.
Phiên bản 1.4.2: Fix bug crash, fix bug lỗi loading ở giao diện đăng nhập
Phiên bản 1.3: Fix nhiều lỗi giao diện trên iOS11. Cải thiện hiệu năng.
Phiên bản 1.2: Update IOS 11. Improve connection
Phiên bản 1.1.10: Update giao diện cho Ipad
Phiên bản 1.1.6: Fix minor bug
Phiên bản 1.1.2: Fix minor bugs
Phiên bản 1.0.29: Improvement
Phiên bản 1.0.26: Performance and stability improvements
Phiên bản 1.0.25: Performance and stability improvements
Phiên bản 1.0.24: Fixed new issues
Phiên bản 1.0.23: Fixed new issues
Phiên bản 1.0.4: Fix bug
Phiên bản 1.0.3: Fix bug và cải thiện hiệu năng app
Phiên bản 1.0.2: Update camera when has error occur
Phiên bản 1.0.1: Cập nhật thứ tự sắp xếp thiết bị
Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm?
Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn
Facebook
Youtube
Tài liệu
0904 665 965