CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Lumi Việt Nam hiểu rằng việc giữ bảo mật thông tin của khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề thu thập và bảo mật dữ liệu đang trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Chúng tôi tin rằng bạn sẽ trải nghiệm sự riêng tư đúng nghĩa khi thông tin cá nhân được bảo vệ tốt. Vì sự riêng tư của bạn, Lumi Việt Nam cam kết không bán hay cho thuê thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật tối đa.

Chính sách bảo mật này quy định cách thức Lumi Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. 

—————

SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về bạn cho các mục đích sau:

  • Trao đổi với bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Tùy chỉnh và cải thiện dịch vụ dành cho bạn
  • Phục vụ các chiến dịch khuyến mại và thúc đẩy tương tác
  • Cho mục đích quảng cáo
  • Điều chỉnh phạm vi và mục đích sử dụng thông tin cá nhân theo yêu cầu của bạn

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật và quy định hiện hành, các yêu cầu hợp pháp khác hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

————–

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do pháp lý hay quy định khác.

————–

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật, hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email cskh@lumi.vn hoặc Hotline: 0904 665 965

Địa chỉ liên hệ: Số 38, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỉnh sửa lần cuối 06/10/2021