Thông tin bổ sung

CHÍNH SÁCH
BẢO HÀNH

Thiết bị Lumi sản xuất được bảo hành 24 tháng 1 đổi 1

THÔNG TIN
CẬP NHẬT APPS

Hiện tại, phiên bản mới nhất đang sử dụng là Lumi Life...

BẢNG GIÁ
THIẾT BỊ

Bảng giá cập nhật mới nhất 2018, niêm yết toàn Quốc