banner

Vị trí đang tuyển

Nhân viên kinh doanh SmarthomeMới
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM
 • Thời gian: Toàn thời gian cố định
 • Số lượng: 5
 • Phòng/ban: Phòng kinh doanh
Tuyển nhân viên lắp ráp và đóng gói sản phẩmMới
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Thời gian: Toàn thời gian cố định
 • Số lượng: 4
 • Phòng/ban: Phòng sản xuất

  GỬI THÔNG TIN ỨNG VIÊN

  Xin cám ơn!

  Facebook
  Hỗ trợ
  Tài liệu
  0904 665 965