Input module

2.310.000

– Power supply: 9V-30 VDC
– Power consumption: 0.5W
– Standard connection: Zigbee
– Number of input channels: 4 channels
– Clean connection point – Dry contact, wet contact

Mua ngay Thông tin được chuyển tới đại lý gần bạn nhất
Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965