VIDEO

BỊ XÃ HỘI ĐEN
Nhà Thông Minh Lumi, Ngôi Nhà Diệu Kì - Chủ Nói Nhà Nghe
BT tổng hợp của VITV 18h ngày 19/08/2017 nói về Lumi
VTV1 Đưa tin về sự kiện ra mắt giải pháp nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói của cty Lumi
Facebook
Support
Document
0904 665 965