Hướng dẫn sử dụng Lumi Life V1.3
Nội dung chính trong tài liệu
 
1. Cấu hình mạng cho bộ điều khiển trung tâm
1.1 Cấp nguồn cho Bộ điều khiển trung tâm 
1.2 Cấu hình cho thiết bị. 
1.2.1. Cấu hình mạng internet 
1.2.2. Cấu hình mạng 3G.
1.2.3. Local Controller
2. Hướng dẫn tạo tài khoản Lumi 
2.1 Tạo tài khoản đăng nhập 
2.2 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu 
3. Hướng dẫn cấu hình Bộ điều khiển trung tâm
4. Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển trung tâm 
4.1. Giao diện, chức năng Cấu hình 
4.1.1. Bộ điều khiển
4.1.2. Nhà  
4.1.3. Người dùng 
4.1.4. Nhóm
4.1.5. Automation
4.1.6. Camera  
4.2. Giao diện, chức năng Nhà
4.2.1. Tính năng menu ẩn cấu hình web
4.3. Giao diện, chức năng Phòng
4.3.1. Thiết bị
4.3.2. Cảnh 
4.3.3. Lịch
4.4. Giao diện, chức năng An ninh

Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965
Facebook
Support
Documents
0904 665 965