Hướng dẫn sử dụng Voice Control Alexa
Nội dung chính trong tài liệu
1. Giới thiệu tính năng mới 
1.1. Vì sao cần tính năng Voice Control trong giải pháp nhà thông minh
1.2. Amazon Alexa có gì hay?
1.3. Alexa cho Smart Home
1.4. Các tính năng Voice Control Lumi hỗ trợ hiện tại
1.5. Mô hình hoạt động
2. Cấu hình tích hợp Amazon Voice vào hệ thống Smart Home Lumi
2.1. Tải ứng dụng hỗ trợ
2.2. Cài đặt Amazon Alexa
2.3. Tích hợp Skills Lumi SmartHome trên ứng dụng Amazon Alexa
2.4. Tìm kiếm thiết bị
3. Sử dụng
3.1. Điều khiển thiết bị
3.2. Kích hoạt cảnh

Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965
Facebook
Support
Documents
0904 665 965