Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Lumi Life
MỤC LỤC TRONG TÀI LIỆU
1. Mô tả sản phẩm
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
2.1. Đăng nhập
2.2. Màn hình chính Home
2.3. Chức năng, giao diện phòng
2.4. Chức năng, giao diện kịch bản
2.5. Chức năng, giao diện camera
2.6. Chức năng, giao diện an ninh
2.7. Chức năng, giao diện của AUTOMATIC
2.8. Chức năng, giao diện SPEAKER

Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965

Facebook
Support
Documents
0904 665 965