Hướng dẫn sử dụng phần mềm cấu hình Lumi Pro
Mục lục NHỮNG CẬP NHẬT BỔ SUNG MỚI
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 
1.1 Mục đích
1.2 Phạm vi áp dụng 
1.3 Các chức năng chính của phần mềm 
1.4 Một số lưu ý
CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN MÁY TÍNH
2.1 Yêu cầu đối với hệ thống sử dụng phần mềm
2.2 Các bước cài đặt phần mềm
2.3 Các lỗi thường gặp
CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
3.1 Cấu hình kết nối mạng
3.2 Cấu hình kết nối cho phần mềm cấu hình
3.3 Cấu hình các chức năng trong hệ thống
3.3.1 Cấu trúc chức năng phần mềm
3.3.2 Tạo kết nối giữa công tắc và bộ điêu khiển trung tâm
3.3.3 Cấu hình nhà
3.3.4 Cấu hình phân quyền người dùng
3.3.5 Cấu hình đảo chiều
3.3.6 Cấu hình Rule
3.3.7 Cấu hình Bộ điều khiển
3.3.8 Thông tin tài khoản gốc
3.3.9 Cấu hình hệ thống
 
3.4 Cấu hình kết nối hệ thống qua mạng Internet
3.5 Transfer HC và Restore Data 
3.6 Hoàn thiện và kiểm tra cấu hình cài đặt
3.7 Các vấn đề thường gặp khi cấu hình

Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965
Facebook
Support
Documents
0904 665 965