Hướng dẫn sử dụng và cài đặt ứng dụng Lumi Pro 2016
 
Các đầu mục có trong tài liệu hướng dẫn 
 
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỚI TRÊN PHIÊN BẢN LUMI PRO 2016  
CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG  
1. Tổng quan  
CHƯƠNG 2.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
1. Yêu cầu đối với hệ thống sử dụng phần mềm 
2. Hướng dẫn cài đặt  
2.1. Trên iOS  
2.2. Trên Android  
CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 
1. Màn hình đăng nhập.  
2. Màn hình điều khiển thiết bị trong phòng  
3. Lịch của thiết bị 
4. Tạo cảnh cho phòng
5. Sử dụng thiết bị điều khiển hồng ngoại IR
6. Quản lý camera 
6.1    Camera hãng Dahua 
6.2    Camera hãng khác 
6.3    Lưu ý khi thực hiện thêm mới camera 
7.   Tab cảm biến  
8.   Giao diện điều khiển điều hòa Daikin
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
1. Thay đổi tầng phòng 
2. Thiết lập thông tin người dùng
2.1 Thay đổi mật khẩu
2.2 Thay đổi ngôn ngữ sử dụng
2.3. Cài đặt rung
3. Đăng xuất


Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965
 
Facebook
Support
Documents
0904 665 965