Guide to the smart light control system

Uncategorized 24/11/2020

Table of ContentIntroduction to lighting design Let's talk about the benefits of lighting design The smart lighting control system Things to know before you design

Which smart lights should you use for your home?

Uncategorized 24/11/2020

When you think about making your home "smarter", the first thought is usually towards the thermostat or your front door — things you have to drop everything to interact with.

Dự án nhà thông minh cho Văn phòng Quốc hội tại TP Hồ Chí Minh

Uncategorized 13/02/2017

Sau một thời gian tiến hành đấu thầu, vượt qua rất nhiều đối thủ, mới đây, Lumi Việt Nam đã vinh dự trở thành đơn vị cung cấp thiết bị công tắc điều khiển từ xa cảm ứng và gói giải

Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965