Các đầu mục có trong tài liệu hướng dẫn 

CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỚI TRÊN PHIÊN BẢN LUMI PRO 2016  

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG  

1. Tổng quan  

CHƯƠNG 2.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

1. Yêu cầu đối với hệ thống sử dụng phần mềm 
2. Hướng dẫn cài đặt  
2.1. Trên iOS  
2.2. Trên Android  
Lumi-Pro

CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 

1. Màn hình đăng nhập.  
2. Màn hình điều khiển thiết bị trong phòng  
3. Lịch của thiết bị 
4. Tạo cảnh cho phòng
5. Sử dụng thiết bị điều khiển hồng ngoại IR
6. Quản lý camera 
6.1    Camera hãng Dahua 
6.2    Camera hãng khác 
6.3    Lưu ý khi thực hiện thêm mới camera 
7.   Tab cảm biến  
8.   Giao diện điều khiển điều hòa Daikin

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. Thay đổi tầng phòng 
2. Thiết lập thông tin người dùng
2.1 Thay đổi mật khẩu
2.2 Thay đổi ngôn ngữ sử dụng
2.3. Cài đặt rung
3. Đăng xuất

Chi tiết về hướng dẫn sử dụng Lumi Pro mới nhất Quý khách vui lòng xem tài liệu hướng dẫn: tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của lumi để được hỗ trợ: 0904 665 965
 
Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965