Hệ thống rèm thông minh Lumi được điều khiển bằng hai cách, một là qua công tắc, hai là qua ứng dụng Lumi Life. Khi điều khiển rèm qua công tắc cũng cần hiểu được nguyên lý làm việc của công tắc cảm ứng chạm tay của Lumi. Sau đây là hướng dẫn sử dụng công tắc điều khiển rèm thông minh của Lumi.

1. Công tắc điều khiển Rèm đơn thường

Đây là loại thiết bị điều khiển Rèm không kéo tay được. Có hai cách tùy chọn sử dụng, được yêu cầu khi mua sản phẩm:

Đóng, mở rèm bằng cách nhấn giữ tay:

Người dùng điều khiển rèm đóng/mở bằng cách nhấn giữ tay vào các nút công tắc cảm ứng tương ứng như hình vẽ. Công tắc sẽ điều khiển động cơ rèm đóng/mở cho đến lúc người dùng thả tay ra khỏi nút cảm ứng.
điều khiển rèm đơn

Đóng, mở rèm không nhấn giữ tay:

Các nút cảm ứng trên bề mặt công tắc điều khiển Rèm được phân bố như hình vẽ, với các chức năng Đóng rèm, Dừng và Mở rèm.
Khi người dùng chạm tay vào vùng cảm ứng, công tắc điều khiển Rèm sẽ xuất tín hiệu đến động cơ điều khiển rèm, động cơ sẽ thực hiện đóng, dừng, mở rèm theo tín hiệu nhận được.
Để điều khiển được Rèm chính xác, công tắc điều khiển Rèm cần được cài đặt thời gian đóng/mở rèm. Các bước cài đặt thời gian đóng/mở rèm thực hiện như sau:
Bước 1: Kéo rèm về vị trí đóng hoàn toàn.
Bước 2: Nhấn giữ nút Dừng trong 3s đến lúc vòng tròn chỉ thị nút Dừng chuyển sang màu hồng.
Bước 3: Nhấn nút Mở để động cơ kéo rèm mở ra. Trong lúc này vòng tròn chỉ thị nút Mở cũng chuyển sang màu hồng.
Bước 4: Chờ đến lúc rèm mở hết hoàn toàn, nhấn nút Dừng để động cơ kéo rèm đóng lại. Bước này nhằm kiểm tra với thời gian đóng rèm có bằng thời gian mở rèm không, rèm có đóng lại hoàn toàn không. Nếu rèm không đóng lại hoàn toàn, làm lại các bước trên với bước 3 để thời gian lâu hơn 1 chút. Nếu rèm đóng lại hoàn toàn, kết thúc quá trình cài đặt thời gian đóng/mở rèm.

2. Công tắc điều khiển Rèm đơn có thể kéo tay

Các nút cảm ứng trên bề mặt công tắc điều khiển Rèm được phân bố như hình vẽ, với các chức năng Đóng rèm, Dừng và Mở rèm.
Cách hoạt động của Rèm đơn có thể kéo tay giống với cách hoạt động của công tắc điều khiển rèm đơn thường, mục đóng, mở rèm không nhấn giữ tay.
3. Công tắc điều khiển Rèm đôi có thể kéo tay 

hướng dẫn sử dụng rèm đôi
Cũng như rèm đơn, để điều khiển được Rèm chính xác, công tắc điều khiển Rèm cần được cài dặt thời gian đóng/mở rèm. Các bước cài đặt thời gian đóng/mở rèm được thực hiện như sau:
  • Bước 1: Cho cả 2 lớp rèm mở hoàn toàn và sẽ cài mức cho từng lớp rèm 1
  • Bước 2: Nhấn giữ nút số 1 trong 3s đến lúc vòng tròn chỉ thị Dừng chuyển sang màu hồng thì thả tay.
  • Bước 3: Tiếp tục nhấn nút số 2 cho rèm đóng lại.
  • Bước 4: Khi rèm Đóng lại hết thì ấn nút 1 để cho rèm mở hết ra.
  • Bước 5: Khi rèm mở hết ra là kết thúc hành trình cài đặt cho 1 lớp rèm.
Kết thúc quá trình cài đặt thời gian đóng/ mở cho 1 lớp rèm. Làm tương tự như với lớp Rèm còn lại.
Trên đây là hướng dẫn sử dụng điều khiển công tắc rèm thông minh. Nếu bạn cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ hotline: 0904665965 để được tư vấn.
Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965