TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng Lumi Life V1.3
Hướng dẫn sử dụng Lumi Life V1.3

HDSD Web cho giải pháp nhà thông minh Lumi Life V1.3

Xem thêm >>
Hướng dẫn sử dụng Voice Control Alexa
Hướng dẫn sử dụng Voice Control Alexa

HDSD Voice Control trong giải pháp nhà thông minh Lumi Life V1.2
HDSD Voice Control trong giải pháp nhà thông minh Lumi Life V1.1

Xem thêm >>
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Lumi Life
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Lumi Life

Xem thêm >>
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cấu hình Lumi Pro
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cấu hình Lumi Pro

Xem thêm >>
Hướng dẫn sử dụng và cài đặt ứng dụng Lumi Pro 2016
Hướng dẫn sử dụng và cài đặt ứng dụng Lumi Pro 2016

Xem thêm >>
Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm?
Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn
Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965