Tài liệu hướng dẫn

Cài đặt LumiHome trên Android

Hướng dẫn cài đặt phần mềm LumiHome trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Phần mềm LumiHome có chức năng điều khiển, quản lí hệ thống điện trong nhà thông qua giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Hướng dẫn lắp đặt công tắc cảm ứng Lumi

Hướng dẫn lắp đặt công tắc cảm ứng Lumi.

Hướng dẫn sử dụng Remote Handy v.2.0

Hướng dẫn sử dụng Remote Handy v.2.0 điều khiển công tắc cảm ứng, điều khiển cảnh, điều khiển rèm, điều khiển quạt, thiết bị điện thông minh, giải pháp nhà thông minh.

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng 1,2,3,4 nút chạm

Hướng dẫn sử dụng Công tắc cảm ứng 1,2,3,4 nút chạm, công tắc cảm ứng tiếp điểm sạch, công tắc điều khiển từ xa, thiết bị điện thông minh, nhà thông minh, smarthome

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng điều khiển rèm đơn và rèm đôi

Hướng dẫn sử dụng Công tắc cảm ứng điều khiển rèm đơn và rèm đôi, công tắc điều khiển rèm từ xa, công tắc điều khiển rèm trong nhà thông minh, smarthome

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng điều khiển quạt,chiết áp

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng điều khiển quạt, chiết áp cảm ứng Lumi.

Copyright © 2015 l Lumi Việt Nam. All rights reserved. Thiết kế web và phát triển bởi: VGROUP