Tải phiên bản Lumi Life

Link tải phần mềm trên App store: https://itunes.apple.com/us/app/lumi-life/id1268943630?mt=8

Link tải phần mềm trên google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumish

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng Web: Link tải

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Lumi Life: Link tải

Hướng dẫn sử dụng điều khiển giọng nói Voice Control: Link tải

Copyright © 2015 l Lumi Việt Nam. All rights reserved.Thiết kế web và phát triển bởi: HDWEB