CLOUD CAMERA là gì?

Vcloud camera là giải pháp phần mềm để kết nối, quản lý tập trung và khai thác hệ thống camera từ nhiều vị trí dựa trên nền tảng điện toán đám mây

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

BẢNG GIÁ

480 Mpx
720 Mpx
1080 Mpx
LIVE
 • + Xem trực tiếp dữ liệu camera đang ghi lại,
 • + Độ phân giải 480 MPx.
10.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
1 ngày
 • + 1 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 1 ngày.
13.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
3 NGÀY
 • + 3 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 3 ngày.
22.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
7 Ngày
 • + 7 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 7 ngày.
32.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
14 ngày
 • + 14 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 14 ngày.
46.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
30 NGÀY
 • + 30 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 30 ngày.
95.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
LIVE
 • + Xem trực tiếp dữ liệu camera đang ghi lại,
 • + Độ phân giải 720 MPx.
10.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
1 NGÀY
 • + 1 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 1 ngày.
15.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
3 NGÀY
 • + 3 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 3 ngày.
30.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
7 ngày
 • + 7 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 7 ngày.
45.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
14 ngày
 • + 14 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 14 ngày.
65.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
30 NGÀY
 • + 30 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 30 ngày.
120.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
LIVE
 • + Xem trực tiếp dữ liệu camera đang ghi lại,
 • + Độ phân giải 1080 MPx.
10.000
VND/camera/tháng
đăng ký
1 NGÀY
 • + 1 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 30 ngày.
23.000
VND/camera/tháng
đăng ký
3 NGÀY
 • + 3 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 3 ngày.
45.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
7 ngày
 • + 7 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 7 ngày.
75.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
14 ngày
 • + 14 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 14 ngày.
125.000
VND/camera/tháng
Đăng ký
30 NGÀY
 • + 30 ngày ghi lại đám mây liên tục thông minh,
 • + Bộ nhớ lưu trữ 30 ngày.
250.000
VND/camera/tháng
Đăng ký

Gọi 0904 665 965 để được tư vấn gói dịch vụ theo yêu cầu

Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965